Privatni treninzi: 1, 5, 10 ili 12 stručnih privatnih treninga koji su prilagođeni vašim potrebama, načinu života i ciljevima od 125 kn!

Slične aktivne ponude

treninga
treninzi
treniranja
privatni treninzi