Liječnički pregled za vozačku dozvolu B, AM, A1, A2 i A kategorije - Obavlja se psihologijsko testiranje, pregled vida te pregled specijaliste medicine rada u Poliklinici LabPlus

Slične aktivne ponude

specijalisticki pregled
lijecnicki pregled za vozacku
poliklinici
lijecnicki pregled
vozacku dozvolu
labplus
vozacki
pregled
pregled vida