Najniža cijena do sada za liječnički pregled za vozačku dozvolu kategorije B, A, AM, A1 ili A2 u Ustanovi za zdravstvenu skrb Vaš pregled za 259 kn! - Kompletan pregled specijalista medicine rada, pregled vida i psihologijsko testiranje

Slične aktivne ponude

specijalisticki pregled
lijecnicki pregled za vozacku
lijecnicki pregled
vozacku dozvolu
vozacki
pregled
pregled vida