Osposobljavanje za RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - savladajte vještine pristupa i komuniciranja s mladima u Ustanovi za obrazovanje odraslih Dominus - 218 h + osigurani materijal i praksa

Slične aktivne ponude

odrasle
obrazovanje
osposobljavanje